Λήξη του 1ου συνεδρίου για τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ.

Με τη λήξη του 1ου συνεδρίου για τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ. η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για την ενεργή συμμετοχή τους και τη βοήθεια στη διαμόρφωση ενός σημαντικού σώματος απόψεων, οι οποίες θα επεξεργαστούν και θα παρουσιαστούν ως μία πλήρη πρόταση στο εγγύς μέλλον. Φυσικά, ευχαριστούμε ιδιαίτερα την επιστημονική επιτροπή για την εξαιρετική εργασία της, χωρίς την οποία δε θα υπήρχε συνέδριο.

Τέλος, ευχαριστούμε το Δήμο Αθηναίων για την δωρεάν παραχώρηση και τους εργαζόμενους του Πνευματικού Κέντρου για την άψογη υποστήριξη.
Ραντεβού στο επόμενο συνέδριο!

Εφόσον παρακολουθήσατε ή σκοπεύετε να παρακολουθήσετε κάποιο από τα επόμενα συνέδρια που πιθανώς θα διεξαχθούν, καταθέστε την άποψή σας συμπληρώνοντας τη φόρμα εδώ. Δείτε τις παρουσιάσεις των εισηγήσεων των συνέδρων εδώ. Σύντομα θα είναι διαθέσιμα και τα έντυπα πρακτικά του συνεδρίου για τα οποία μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.