Σημαντικές ημερομηνίες

Calendar-icon

Προθεσμία υποβολής εισηγήσεων : 28 Φεβρουαρίου 2014

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής: 30 Μαρτίου 2014

Ημερομηνίες διεξαγωγής του συνεδρίου: 11 και 12 Απριλίου 2014