Ταυτότητα του συνεδρίου

Red pencil and questionnaire

Το συνέδριο “Μαθηματικά στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια-Λύκεια: Δυνατότητες και Προοπτικές” συνδιοργανώνουν τέσσερα Πρότυπα Πειραματικά Γενικά Λύκεια (Βαρβακείου Σχολής, Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης) υπό την αιγίδα της Διοικούσας Επιτροπής των Π.Π.Σ. (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

Ο σκοπός του Συνεδρίου

Τα Μαθηματικά είναι ένα από τα δύο εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή των μαθητών στα Π.Π. Λύκεια και ένα από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα  για την εισαγωγή τους στα Π.Π. Γυμνάσια. Συνεπώς, είναι ένα από τα βασικότερα μαθήματα που διδάσκονται στα Π.Π.Σ., χωρίς να αγνοούμε τον εξίσου σημαντικό ρόλο που τους έχει αποδοθεί στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων. Ο νέος αναβαθμισμένος ρόλος των Μαθηματικών στα Π.Π.Σ. σε συνδυασμό με τη βαθμιαία βελτίωση του επιπέδου των μαθηματικών γνώσεων των μαθητών τους, υπαγορεύει νέες ανάγκες και επιδρά καταλυτικά στη διδασκαλία αυτού του μαθήματος. Αυτό σημαίνει ότι, τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τη διδασκαλία των Μαθηματικών που ισχύουν για όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, ειδικά για τα Π.Π.Σ., μπορεί και πρέπει να εμπλουτισθούν, να τροποποιηθούν και γενικά να δοκιμασθούν σε αυτά γενικευμένες βελτιώσεις και αλλαγές. Εξάλλου, ο Νόμος 3966 του 2011 περί του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Π.Π.Σ. (το άρθρο 36) έχει προβλέψει και ενισχύει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.

Αυτό είναι το γενικό κλίμα στο οποίο κινήθηκαν ορισμένοι συνάδελφοι μαθηματικοί από τα σχολεία Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, Βαρβάκειο Λύκειο, Πειραματικό Σχολείο Α.Π.Θ. και Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης. Οι συνάδελφοι αυτοί μετά από έναν διάλογο που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013, αμέσως μετά τις Πανελλήνιες εξετάσεις, μέσω προσωπικών συναντήσεων και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, διαπίστωσαν ότι υπάρχει το γόνιμο έδαφος για να καρποφορήσει μία διαδικασία αναβάθμισης της διδασκαλίας των Μαθηματικών στα Π.Π.Σ. και ότι υπάρχει η «κρίσιμη μάζα» συναδέλφων για το σκοπό αυτό. Ορίστηκε μία Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε.) αποτελούμενη από συναδέλφους μαθηματικούς των τεσσάρων αυτών σχολείων και μία Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) αποτελούμενη από τους Διευθυντές αυτών των σχολείων για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της τυπικής σύνδεσης με την ΔΕΠΠΣ και ενδεχομένως με το Υπουργείο Παιδείας για θέματα επίσημης αλληλογραφίας.

Οι βασικοί στόχοι της Ο.Ε. είναι οι εξής:

  1. Να προβάλλει την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης Πανελλήνιου Συνεδρίου των μαθηματικών των Π.Π.Σ. με τίτλο «Μαθηματικά στα Π.Π. Γυμνάσια και Λύκεια, δυνατότητες και προοπτικές».
  2. Να συσπειρώσει και να κινητοποιήσει τον μέγιστο αριθμό μαθηματικών των Π.Π.Σ. από όλη τη χώρα, ώστε να συμμετέχουν στο Συνέδριο με εισηγήσεις, παρεμβάσεις, με ενεργό συμμετοχή, η οποία θεωρείται απόλυτα αναγκαία για πεισθούν οι αρμόδιοι φορείς ότι πρέπει να δρομολογηθούν αλλαγές στη διδασκαλία των Μαθηματικών τουλάχιστον στα Π.Π.Σ. Η Ο.Ε. θεωρεί βασικό να συμμετέχουν οι συνάδελφοι μαθηματικοί όλων των Π.Π.Σ. της χώρας, να καταθέσουν τεκμηριωμένες απόψεις, ώστε οι θέσεις μας να έχουν παιδαγωγικό κύρος και επιστημονικότητα.
  3. Να συγκροτήσει μία επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.) κυρίως με πανεπιστημιακούς μαθηματικούς, οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα ενδιαφέρονται για τον θεσμό των Π.Π.Σ. και για το ρόλο των Μαθηματικών σε αυτά. Ένα από τα βασικά καθήκοντα της Ε.Ε. είναι να κρίνει την ποιότητα και το περιεχόμενο των εισηγήσεων που θα κατατεθούν στο Συνέδριο και ένα δεύτερο να δοθούν τρεις έως τέσσερεις κεντρικές ομιλίες βασισμένες στους στόχους του Συνεδρίου.
  4. Να βοηθήσει την ΔΕΠΠΣ στον γενικότερο προβληματισμό της και στις ενέργειές της για την εδραίωση του θεσμού των Π.Π.Σ. και στην αποδοτική λειτουργία τους.
  5. Να δώσει ένα θετικό παράδειγμα και για τις άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ., φυσικών επιστημών, πληροφορικών, κλπ. για την πραγματοποίηση ειδικών Συνεδρίων που θα στοχεύουν στην αναβάθμιση και των άλλων μαθημάτων στα Π.Π.Σ.
  6. Να λειτουργήσει στο Διαδίκτυο μία ιστοσελίδα, η οποία θα έχει ως στόχο την προβολή των διαδικασιών που αφορούν στο Συνέδριο, την εγγραφή συμμετεχόντων σε αυτό, την έναρξη ενός Φόρουμ ηλεκτρονικού διαλόγου και γενικά στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών που θα αφορούν στο Συνέδριο.