Θεματικοί άξονες

LPE_Gears

Τα επιμέρους θέματα που θα συζητηθούν στο Συνέδριο είναι:

 1. Αναβάθμιση του επίπεδου τεκμηρίωσης των Μαθηματικών στο Αναλυτικό Πρόγραμμα για τα Π.Π.Σ. Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της απόδειξης (π.χ. στη Γ τάξη των Γυμνασίων), η χρήση των λογισμικών ως μορφών τεκμηρίωσης, άλλες μορφές επαλήθευσης κλπ.
 2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα Π.Π.Σ. Υπάρχουν θέματα από αυτά που δε διδάσκονται και υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία πρέπει να προβληθούν και να δοθεί σε αυτά ιδιαίτερη προσοχή; Θεωρούμε ως δεδομένο ότι η προβλεπόμενη ύλη για τα Γυμνάσια και τα ΓΕΛ της χώρας από εδώ και στο εξής θα ολοκληρώνεται πλήρως στα Π.Π.Σ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ως θέματα για διερεύνηση τα ακόλουθα. Στερεομετρία στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, θεωρία αριθμών στη Β Λυκείου και ως ένα βαθμό και στην Α Γυμνασίου, ακολουθίες στην Α και Β Λυκείου, Συνδυαστική στη Γ Γυμνασίου, Α Λυκείου και Γ Λυκείου σε συνάρτηση με τη διδασκαλία των Πιθανοτήτων, γεωμετρικές κατασκευές στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.
 3. Εφαρμογές των Μαθηματικών. Ίσως, ορισμένες ενότητες του Α.Π. των Μαθηματικών να διδάσκονται στα Π.Π.Σ. σε στενή σχέση με το Α.Π. της Φυσικής. Τα project στο Λύκειο είναι ένα πεδίο το οποίο οι δάσκαλοι των Μαθηματικών το έχουν παραχωρήσει χωρίς πολύ σκέψη σε άλλες ειδικότητες, αντί να το θεωρούν ως μάθημα που αναδεικνύει τις εφαρμογές των Μαθηματικών στην Τεχνολογία και στις άλλες επιστήμες.
 4. Μορφές και τρόποι σύνδεσης των Μαθηματικών που διδάσκονται στα Π.Π.Σ. με τα άλλα μαθήματα, διάχυση της μαθηματικής κουλτούρας και στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ανίχνευση των πιθανών θετικών επιδράσεων των άλλων μαθημάτων όπως της Ιστορίας, της Μουσικής, του Σχεδίου και της Ζωγραφικής, της Φυσικής, της Λογοτεχνίας κ.α. στον τρόπο διδασκαλίας των Μαθηματικών.
 5. Η διδασκαλία της Γεωμετρίας. Όλες οι μελέτες που αναφέρονται στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας αναδεικνύουν την εξάρτηση της από την ποιότητα της παρεχομένης εκπαίδευσης. Η πολυμορφία, η πολυπλοκότητα και η διαχυτικότητα της Γεωμετρίας σε όλους κλάδους της μαθηματικής επιστήμης την καθιστούν αναπόσπαστη συνιστώσα της ουσιαστικής και ποιοτικής μαθηματικής εκπαίδευσης. Η διδασκαλία της γεωμετρίας είναι ένα ζητούμενο που απασχολεί τη μαθηματική κοινότητα διότι η υποβάθμιση αυτού του κλάδου συνιστά υποβάθμιση συνολικά της διδασκαλία των Μαθηματικών. Τι είδους πρακτικές πρέπει να αναπτύξουν τα Π.Π.Σ. ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος και η παιδαγωγική αξία της Γεωμετρίας; Θα δοθεί έμφαση στις γεωμετρικές κατασκευές και στους γεωμετρικούς τόπους; Είναι ζητούμενο όλοι οι μαθητές στα Π.Π.Σ. να είναι σε θέση να χειρίζονται με άνεση λογισμικά ώστε να τους διαμορφώσουν μία άλλη αντίληψη για τις ιδιότητες των γεωμετρικών σχημάτων;
 6. Πώς τα Π.Π.Σ. αναπτύσσουν και αναδεικνύουν τις ικανότητες στα Μαθηματικά των ταλαντούχων μαθητών τους; Με την παροχή επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού; Με ένα κατάλληλα διαφοροποιημένο πρόγραμμα σπουδών; Με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων μέσα από τους ομίλους αριστείας; Με τη συγκρότηση αξιόλογων βιβλιοθηκών με μαθηματικά βιβλία, άρθρα και περιοδικά; Μας ενδιαφέρει να συγκεντρώσουμε πληροφορίες, τι πρακτικές ακολουθούν άλλες χώρες για το θέμα αυτό;
 7. Ο ρόλος των Ομίλων Μαθηματικών των Π.Π.Σ. Το κείμενο που έχει αποστείλει η ΔΕΠΠΣ για τη λειτουργία και τους σκοπούς των Ομίλων είναι επαρκές; Μπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο για αυτόν το θεσμό ή απαιτούνται αλλαγές, προσαρμογές και βελτιωτικές προτάσεις; Τι πρακτικές έχουν ακολουθήσει τα Π.Π.Σ. στο ζήτημα αυτό, τι δυσκολίες και τι προβλήματα καταγράφηκαν κατά τη λειτουργία των Ομίλων;
 8. Δραστηριότητες επιμόρφωσης των μαθηματικών των άλλων σχολείων στο χώρο των Π.Π.Σ. Το παράδειγμα του «Εργαστηρίου διδασκαλίας της Άλγεβρας» που έχει αναπτύξει η Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης είναι ζητούμενο και για τα υπόλοιπα Π.Π.Σ.; Είναι εφικτό να υποστηριχθούν κι άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες και τι απαιτείται για τον σκοπό αυτό;
 9. Διασυνδέσεις και δίκτυο μεταξύ των Π.Π.Σ. Είναι απαραίτητο τα σχολεία αυτά με τη στήριξη της ΔΕΠΠΣ, να οργανώσουν ένα δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών, εργασιών, καλών πρακτικών, εσωτερικών διαγωνισμών και άλλων δράσεων, οι οποίες θα τονίσουν το ρόλο τους στα εκπαιδευτικά δρώμενα στη χώρα μας, θα εδραιώσουν τη θέση τους στην εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία τίθεται υπό συνεχή κριτική και αμφισβήτηση.
 10. Η σύνδεση των Π.Π.Σ. με τα Μαθηματικά Τμήματα των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της χώρας μπορεί να δώσει ένα νέο ρόλο στα Π.Π.Σ. τόσο στην ουσιαστική εκπαίδευση των φοιτητών, όσο και στην επαγγελματική εξέλιξη των διδασκόντων τους.
 11. Καταγραφή των χαρακτηριστικών του μαθητή των Π.Π.Σ., όπως είναι η ασυνήθιστη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ευέλικτους και δημιουργικούς τρόπους για να επιλύει μαθηματικά προβλήματα, η ασυνήθιστη ταχύτητα εκμάθησης των μαθηματικών ιδεών, η ασυνήθιστη ικανότητα να μεταφέρει τη μάθηση σε νέες καταστάσεις, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, κλπ. ίσως είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολεί σε μόνιμη βάση κάθε σχολείο χωριστά, αλλά και τη ΔΕΠΠΣ, διότι στη χώρα μας δεν έχουμε σοβαρά και αξιόπιστα δεδομένα για τις μαθηματικές ικανότητες των μαθητών στο σύνολο της εκπαίδευσης. Ας διαμορφώσουν τουλάχιστον τα Π.Π.Σ. μία τέτοια βάση δεδομένων, η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη για την απάντηση παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών ερωτημάτων.