\

© 2017 Εργαστήριο Μαθηματικών Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Ηρακλείου

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων


Ερευνητές που ασχολήθηκαν με τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων

Από την πρώτη στιγμή που τα ευρήματα του μηχανισμού των Αντικυθήρων ήρθαν στο φως κίνησαν το ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών. Η πρώτη πληρέστερη επιστημονική έρευνα για τον μηχανισμό η οποία ξεκίνησε το 1958 και ολοκληρώθηκε το 1974 έγινε από τον φυσικό Derek J. De Solla Price σε συνεργασία με τον ειδικό επιγραφολόγο Γεώργιο Σταμίρη και τον πυρηνικό φυσικό Χαράλαμπο Καράκαλο, χωρίς όμως να καταφέρουν να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα για την χρησιμότητά του. Λίγο αργότερα με την βοήθεια της γραμμικής τομογραφίας ακτινών Χ οι Michael Wright και Alan George Bromley μελέτησαν τον υπολογιστή και κατασκεύασαν ένα ακριβέστερο αντίγραφό του. Το 2005 το ίδρυμα Leverhulm πήρε άδεια να φωτογραφήσει τα θραύσματα σε μεγάλη ανάλυση και έπειτα με την μέθοδο της Hewlett Packard τα φωτογράφησαν υπό 50 διαφορετικούς φωτισμούς. Σε τρίτο στάδιο με έναν ειδικό τομογράφο (blade runner) 8.5 τόνων το οποίο μεταφέρθηκε από την Αγγλία για την αναλυτική εσωτερική εξέταση του μηχανισμού. Η έρευνα του μηχανισμού των Αντικυθήρων παραμένει πόλος έλξης για πλήθος επιστημόνων.

Στα πρώτα στάδια των ερευνών οι μελετητές ισχυρίζονταν ότι το εύρημα επρόκειτο για κάποιου είδους αστρολάβο. Παρ’ όλα αυτά τα αποτελέσματα κατέρριψαν την παραπάνω θεωρία και έδειξαν ότι ήταν όργανο αστρονομικών υπολογισμών. Από όλα τα παραπάνω είναι κατανοητό ότι υπήρχε μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη την εποχή δημιουργίαpς του μηχανισμού που το μέγεθός της ίσως το αντιληφθούμε καλύτερα μελλοντικά, όταν η δική μας τεχνολογία μάς επιτρέψει να αποσπάσουμε όλα τα μυστικά του Μηχανισμού.


Πηγές


Φωτογραφικό Υλικό

DerekdeSollaPrice

Derek J. De Solla Price


Michael T. Wright

Michael T. Wright


xrays

Τα γρανάζια του Μηχανισμού όπως εμφανίζονται με ακτίνες X. Δεν διακρίνεται όμως ποιο βρίσκεται μπροστά και ποιο πίσω, ούτε μετρούνται εύκολα τα δόντια των γραναζιών.


tomograph

Ο αξονικός τομογράφος που κατασκευάστηκε στο Λονδίνο ειδικά για να «διεισδύσει» στο εσωτερικό του Μηχανισμού. Το αποτέλεσμα φαίνεται στο επόμενο βίντεο.


epigraph

Με την ειδική μέθοδο φωτογράφισης της Hewlett Packard, οι επιγραφές του Μηχανισμού έγιναν αναγνώσιμες.

HP device

Η συσκευή της HP για τη φωτογράφιση των επιγραφών