Μελέτη τριωνύμου

Αλλάξτε τον δρομέα a, μετακινήστε την κορυφή Κ για να προκύψει ένα νέο τριώνυμο.

Μελετήστε την μονοτονία του, την ελάχιστη/μέγιστη τιμή του, το πρόσημό του.

Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: http://www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.java.com

Ειρήνη Περυσινάκη, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra