Οι μετατοπίσεις μιας παραβολής

Κάντε κλικ στο κουμπί για να επιλέξετε το είδος της μετατόπισης (''δεξιά'', ''αριστερά'', ''πάνω'', ''κάτω'') και δηλώστε τις μονάδες μετατόπισης στο 1ο πεδίο εισαγωγής.
Έπειτα σύρτε το σημείο ''σύρε με'' για να δείτε το γράφημα της συνάρτησης g. Αν καταλάβατε την εξίσωσή της συμπληρώστε την στο 2ο πεδίο εισαγωγής και πατήστε ''enter''.

Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: http://www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.java.com

Ειρήνη Περυσινάκη, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra